Åpningstider Grimsdalshytta

Åpningstider 2022:

Fra dato Til dato Status
13.09.21 31.03.22 Selvbetjent / Husk  DNT-nøkkel 
01.04.22 18.04.22 Selvbetjent / Husk DNT-nøkkel
19.04.22 30.04.22 Selvbetjent / Husk DNT-nøkkel
01.05.22 10.06.22 Stengt pga reinkalving
11.06.22 16.06.22 Selvbetjent / Husk DNT-nøkkel
17.06.22 11.09.22 Betjent
12.09.22 31.12.22 Selvbetjent / Husk DNT-nøkkel