Åpningstider

Åpningstider 2017 / 2018:

Fra Til Betjeningsgrad
18.09.17 15.03.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
16.03.18 02.04.18 Betjent
03.04.18 30.04.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
01.05.18 10.06.18 Helt stengt pga reinkalving
11.06.18 21.06.18 Selvbetjent - DNT-nøkkel
22.06.18 16.09.18 Betjent
17.09.18 31.12.18 Selvbejtent - DNT-nøkkel